PL  |  EN  |  UA

GCN 3.07 -0.13 -4.06%

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Найбільш важливим завданням Inter Groclin Auto S.A. є розвиток і проектування та виробництво і постачання автомобільної оббивки і джгутів проводів з високою зручністю і простотою використання, які не завдають шкоду навколишньому природному середовищу та задоволняють вимоги і потреби Клієнтів, так щоб їхнє задоволення привело до досягнення міцної і стабільної позиції на міжнародному автомобільному ринку і збільшення вартості Групи Inter Groclin Auto S.A.

Всі працівники Groclin S.A. завжди діють з відповідальністю за якість і природне середовище з метою підвищення задоволеності клієнтів і забезпечення поліпшення ефекту діяльності для довкілля, а також, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища і стійкого зниження негативних наслідків для довкілля.

Хочемо, щоб марка Groclin S.A. нагадала нам і нашим Клієнтам впевненість, професіоналізм в області планування і виконання замовлень та професійне обслуговування на кожному кроці нашої діяльності.

Ті цілі реалізуються через:

•      системний підхід до якості та довкілля, в тому числі постійне вдосконалення Інтегрованої системи менеджменту заснованої на нормах ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 та практики поведінки в рамках процесів, необхідних для виконання замовлень наших Клієнтів

•      турбота про природне середовище відповідно до правових вимог та вимог довкілля, використання матеріалів та технологій, які не завдають шкоду природному середовищу

•      раціональне використання природних ресурсів: енергії, палного, запобігання забрудненням і зменшення кількості відходів, ліквідація причин небезпеки і порушення стану середовища

•      підтримка регіональних дій з охорони середовища

•      визначення вимог і очікувань Клієнтів, зміцнення відносин з ними і стеження за їх рівнем задоволеності

•      відповідання очікуванням Кліентів і відповідним нормативним вимогам для продукції, що поставляється, з урахуванням вимог щодо конфіденційності інформації наданої Клієнтом на всіх етапах реалізації замовлення

•      постановка цілей в області якості та цілей для довкілля для процесів, що відбуваються в компанії і їх моніторинг

•      спільне вирішення внутрішніх проблем і проблем Клієнта, аналіз причин виникнення порушень з метою проведення заходів, пов'язаних з постійним вдосконаленням методів поведінки та підвищення результатності і ефективності виробничих процесів

•      увагу до підвищення рівня кваліфікації працівників і створення оптимальних умов для роботи, що беруть до уваги дію і масштаб впливу на природне середовище

•      співпраця з постачальниками і спільне бажання, щоб задовольнити потреби наших Клієнтів у взаємному інтересі

•       впровадження інноваційних технологій виробництва, щоб оптимізувати виробничі витрати і мінімізувати негативний вплив виробничих процесів на середовище

•       увагу до інтересів акціонерів, кредиторів і працівників підприємства через реалізацію принципів корпоративного управління.

 

Правління зобов'язане відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, ISO/TS 16949 та ISO 14001, а також постійно підвищувати ефективність системи управління якістю і навколишнім природним середовищем, що діє в нашій компанії.